Du och ditt ex skickade hundratals (om inte tusentals) sms till varandra när ni var tillsammans. Naturligtvis förväntade du dig dock att den kommunikationen skulle upphöra när uppbrottet skedde. Det borde inte finnas något behov för er två att hålla kontakten när uppbrottet väl skedde.

Om ditt ex fortfarande sms:ar dig efter uppbrottet kan det få dig att klia dig i huvudet och undra vad som egentligen pågår. Försöker ditt ex vara artigt och inget annat? Är de fortfarande intresserade av dig? Funderar de redan på att bli ihop med dig igen? Hur vet du vilka av dina tankar som inte är mer än önsketänkande och vilka som kanske är mer baserade på verkligheten?

Du måste själv avgöra om du tycker att det är värt att hålla kontakten med ditt ex eller om du vill avbryta all kontakt med dem.

Det kan finnas flera betydelser bakom ett sms som du får från ditt ex. Beroende på hur många sms du får och innehållet i dessa sms kan ditt ex bara försöka vara trevligt eller så kan de ha andra motiv.

7 anledningar till varför ditt ex fortfarande sms:ar dig

Här är några anledningar till varför ditt ex fortsätter att skicka sms till dig. Försök att vara försiktig och försiktig när du svarar på ditt exs sms om det är något du vill göra.

 1. De saknar dig: Det är helt naturligt att ditt ex saknar att umgås med dig, eftersom ni har tillbringat så mycket tid tillsammans. Genom att sms:a dig håller de den kommunikationslinjen öppen. De tycker att det är trösterikt att sms:a dig.
 2. De är ensamma: Om ditt ex har förblivit singel efter uppbrottet är det möjligt att de känner sig ensamma och bara vill ha någon att prata med. Med tanke på hur mycket tid ni två tillbringade med att sms:a varandra när ni var i ett förhållande kan ditt ex känna sig väldigt ensamt när de inte längre kommunicerar med dig varje dag.
 3. De vill ha dig tillbaka: Det här är något som jag pratar mer ingående om nedan, men det är mycket möjligt att ditt ex vill komma tillbaka till dig, och genom att sms:a dig testar de vattnet för att se om det är möjligt.
 4. De gör det av vana: Om ert uppbrott var nyligen kan det vara svårt för ditt ex att bryta vanan att sms:a dig ofta, särskilt om förhållandet slutade på goda villkor. Du måste vara domare och avgöra om ditt ex är oskyldigt med sina sms eller om de har en baktanke.
 5. De har inte kommit över dig: Det är möjligt att ditt ex fortfarande har känslor för dig och fortfarande inte har kommit över uppbrottet. Ditt ex kan känna sig bättre när de sms:ar dig, och de kan också ha ett hopp om att relationen kan repareras.
 6. De vill förbli vänner: Ditt ex kanske helt enkelt vill förbli vänner med dig. De kanske fortfarande värdesätter din vänskap, och därför kommer de att sms:a dig precis som alla sina andra vänner.
 7. De vill se om du har gått vidare: Många gånger kan ditt ex kolla in dig för att se hur du mår och om du har gått vidare till någon annan. De kan ha ett par olika motiv för att göra detta. Ditt ex kan kolla in om du fortfarande är singel i hopp om att bli ihop med dig igen. De kan också kolla om du träffar någon annan eller om du fortfarande är singel. Om de redan har gått vidare till någon annan kanske de vill se om du fortfarande är singel så att de kan må bättre med sig själva.

Känn igen ditt exs dolda avsikter

Även om det säkert är sant att höra från ett ex är en tydlig indikation på att det finns någon agenda, är det inte säkert att anta att ditt ex är redo att hoppa tillbaka in i ett förhållande med dig på grund av några enkla textmeddelanden. Det är något mer som spelar in här, och eftersom ditt ex förmodligen inte kommer att erkänna vad de har för sig är det upp till dig att undersöka situationen i sin helhet och dra dina egna, välgrundade slutsatser.

För det första är det otroligt naturligt att inse att ditt ex saknar dig efter uppbrottet. Detta kan komma som en överraskning för dig. Det kom förmodligen också som en överraskning för dem. Om de förväntade sig att alla kvarvarande känslor och anknytningar skulle upphöra i exakt samma ögonblick som uppbrottet ägde rum, hade de ett stort misstag. Banden är inte lika lätta att bryta som relationer är, och de lever ofta kvar långt efter själva uppbrottet.

För det andra kan man säkert säga att du har varit en nyckelperson i ditt exs tankar. Det är inte troligt att ditt ex skickar ett sms till dig första gången du kommer i deras tankar. De måste tänka på dig relativt regelbundet innan de känner sig tvungna att nå ut och etablera kontakt på nytt. Detta kan vara upplyftande och positiva insikter om du hoppas kunna pussla ihop ditt förhållande på nytt och bygga upp ett positivt förhållande från ruinerna av det gamla.

Hur man svarar på att ditt ex skickar ett sms till dig

Det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster att sms:a fram och tillbaka med ett ex när du hoppas på att bli ihop igen. När allt kommer omkring brukade ni två sms:a varandra hela tiden, och du känner dig berättigad att svara eftersom ditt ex nådde ut och messade dig först. Detta är inte nödvändigtvis fallet i detta specifika scenario. Du måste tänka efter innan du agerar och du måste vara medveten om hur dina svar kommer att framställas.

Ditt bästa alternativ är att helt enkelt ta god tid på dig. Svara inte inom en given tidsram. Låt ditt ex undra över dig igen, som de gjorde innan ni började dejta. När du väl har återfått din tidigare mystiska atmosfär kommer ditt exs intresse bara att öka, och de kommer att vara mycket mer benägna att förfölja dig precis som de gjorde första gången. Det viktigaste är att du tar dig tid, är medveten om dina alternativ och vet när och hur du ska agera vid lämpliga tillfällen för att din plan ska bli verklighet. Förutsatt förstås att det är något du är intresserad av att göra för att återförenas med ditt ex.

Hur du får ditt ex att sluta sms:a dig

Å andra sidan kanske du inte känner dig bekväm med tanken på att ditt ex ska sms:a dig igen. Om så är fallet måste du klargöra att det inte är något som du kommer att tolerera att du sms:ar dig.

 1. Berätta tydligt för dem hur du känner: Var tydlig i ditt svar på ditt exs sms och låt dem veta att du inte vill ha kontakt med dem.
 2. Be dem förklara varför de skickar sms till dig: Även om ditt ex kanske inte avslöjar den verkliga anledningen till varför de sms:ar dig bör du fråga dem varför de bestämde sig för att börja kontakta dig igen. Det är möjligt att det kan vara helt oskyldigt och oskyldigt men räkna inte med det.
 3. Om det behövs kan du blockera deras nummer: De flesta smartphones har numera en funktion som gör att du kan blockera ett nummer så om ditt ex fortsätter att sms:a dig kan du känna ett behov av att blockera deras nummer.

Hur du kan komma tillbaka till ditt ex

Beroende på hur du känner dig kan du bestämma dig för att det är värt det att komma tillbaka till ditt ex. Detta är ett val som du måste göra för dig själv. Om ditt ex sms:ar dig igen kan det vara en stark indikation på att de vill bli tillsammans med dig igen. Använd ditt bästa omdöme för att avgöra om så är fallet innan du går vidare.

Här är några sätt att gå tillväga för att komma tillbaka till ditt ex:

 1. Ta god tid på dig: Ta det lugnt när det gäller att svara och prata med ditt ex. Fortsätt att hålla en öppen kommunikationslinje och se vart det leder.
 2. Var tydlig och direkt: Ditt ex kan ha dolda motiv för att kontakta dig, så det är viktigt att du är väldigt direkt när du sms:ar dem. Du kanske vill testa hur de reagerar innan du gör detta, men försök att ta reda på vad de har för planer så snart du kan.
 3. Undersök dina känslor: Om du vill komma tillbaka till ditt ex, även om det bara är platoniskt, måste du kolla in dig själv och se till att det är något du känner dig bra för. Om du känner att återupprätta en relation med ditt ex är rätt väg att gå så börja långsamt bygga upp den relationen.
 4. Umgås tillfälligt med dem: Vid den här tidpunkten, om du känner dig bekväm med tanken på att ha ditt ex tillbaka i ditt liv, kan du försöka göra något avslappnat med dem. Att ta en kaffe eller något liknande där ni två kan prata och komma ikapp i en lågmäld miljö är ett bra sätt att börja.