Een goede relatie met je ouders is voor de meesten van ons erg belangrijk. Maar laten we eerlijk zijn, relaties met ouders kunnen heel moeilijk en complex zijn. Er is ruimte voor veel misverstanden en conflicten. Deze komen in de meeste gevallen voort uit een gebrek aan communicatie. Maar in andere gevallen kan de communicatie zelf de bron van conflicten zijn.

Je wilt bijvoorbeeld geen verbale ruzie met je ouders. Dat is zeker niet het soort communicatie dat je met je ouders wilt aangaan. Dergelijke verbale beledigingen aan elkaar adres kunnen de goodwill en de liefde die in een relatie tussen een ouder en een kind aanwezig zijn, geleidelijk doen verdwijnen en veel schade aanrichten, waarvan sommige een leven lang kunnen duren.

Analyseer de probleemgebieden

Een slechte relatie met je ouders kan de oorzaak zijn van veel hartzeer en stress. Velen van ons geven het op een gegeven moment gewoon op en laten de boel de boel. We berusten in het feit dat we nooit een goede relatie met onze ouders kunnen hebben, maar moeten we echt opgeven om dingen tussen ons en onze ouders op te lossen? Nee, ik denk niet dat we moeten opgeven!

Dus, hoe los je een slechte relatie met je ouders op? Hier zijn enkele strategieën die voortkomen uit mijn eigen persoonlijke ervaring in de omgang met mijn vader en moeder. Onnodig te zeggen dat ik ook problemen met mijn ouders heb gehad.

Om te beginnen moet je analyseren wat de probleemgebieden zijn in je relatie met je ouders. Dit is heel belangrijk. Als je de problemen niet kent, zul je ze waarschijnlijk niet kunnen oplossen.

Ga dus aan de slag en maak een lijst van de recente conflicten die je met je ouders hebt gehad en wat de aanleiding was. Maak een notitie van de dingen die je hebt gezegd of gedaan die hen in het bijzonder hebben gekwetst.

Natuurlijk kunnen er dingen zijn waarvan je vindt dat je gelijk hebt en geen reden hebt om iets anders te zeggen. Aan die standpunten kun je vasthouden. Maar je kunt aan je standpunten vasthouden zonder confronterend over te komen.

Formuleer een antwoord

Als je dus een lijst hebt opgesteld van de recente conflicten die je met je ouders hebt gehad, probeer dan voor elk van de conflictsituaties een denkbeeldig antwoord te formuleren en kijk welke het beste bij de situatie past. Dit is belangrijk omdat je in het heetst van de strijd spontaan en zonder veel nadenken reageert en dingen zegt waar je later spijt van kunt krijgen.

Stel je dus de conflictsituatie voor die zich hoogstwaarschijnlijk tussen jou en je ouders zal voordoen en formuleer de beste reactie die je daarop kunt geven. De volgende keer dat je geconfronteerd wordt met een soortgelijke conflictsituatie, zet je je plannen in daden om. Probeer in plaats van in een vertrouwde routine van verbale of fysieke confrontatie te vervallen, diplomatiek te zijn of te zwijgen. Probeer jezelf misschien in een paar zinnen uit te leggen en weiger dan gewoon mee te gaan in een woordenwisseling.

Je kunt dan je ouders opzoeken wanneer ze rustiger zijn en dan een eerlijk gesprek met hen voeren en je standpunt uitleggen (ze zullen het op prijs stellen dat je dat doet). Staan ze niet open voor een gesprek en zijn ze nog steeds boos op je, dan kun je ze het beste een brief schrijven waarin je jouw standpunt op een respectvolle toon beschrijft.

Een brief schrijven is een zeer goede optie, omdat het de verbale interactie wegsnijdt om je gedachten over te brengen. Verbale interactie kan vaak uit de hand lopen en resulteren in oplopende gemoederen en kan zelfs leiden tot een fysieke woordenwisseling. Een brief brengt alleen uw gedachten over, niet uw animositeit of woede!!! Door uw gedachten in een brief uiteen te zetten, voorkomt u dat een discussie tussen u uit de hand loopt.

Dingen die je kunt doen:

1. Heb geduld en wees bereid om de kant van je ouders te horen.

2. Begin niet over zaken uit het verleden als je probeert een onmiddellijk probleem op te lossen.

3. Wees bereid eerst te communiceren en je ouders eerst te benaderen. Laat je ego niet in de weg staan. Als je de relatie van jouw kant wilt herstellen, wees dan bereid om het begin te maken.

4. Wees bereid je fouten in de verslechtering van je relatie te accepteren en te erkennen. Eerlijke erkenning van je fouten zal door je ouders worden gewaardeerd en kan de basis worden van een sterker fundament waarop jullie toekomstige relatie kan worden gebouwd.

5. Wees volkomen eerlijk over wat je voelt en verwacht van je ouders. Wees niet bang om negatieve aspecten van je ouders ter sprake te brengen die ertoe kunnen bijdragen dat de relatie verslechtert. Laat het hen weten, maar op een beleefde en niet-confronterende manier, zodat zij niet de kans krijgen om zich eruit te schreeuwen, maar er juist over moeten nadenken en zich gedwongen voelen om het te veranderen om de relatie te verbeteren.

6. Probeer de dingen vanuit hun standpunt te begrijpen en laat hen de dingen vanuit jouw perspectief zien. Probeer waar mogelijk punten van overeenkomst te vinden en sta open voor compromissen. Wees niet star, wees niet onbuigzaam en houd hoe dan ook vast aan uw standpunt. Praat en zoek een manier die voor u beiden aanvaardbaar is. Als dat niet mogelijk is, doe het dan op jouw manier, maar doe moeite om je ouders uit te leggen waarom je deed wat je deed en waarom dat niets afdoet aan je liefde voor hen.

Betrek je ouders bij je leven

Houd je ouders in het algemeen op de hoogte van wat er in je leven gebeurt – wanneer je maar kunt. Ze zullen zich betrokken voelen bij je leven en het waarderen dat je dingen met hen deelt. Respecteer hen en spreek hen beleefd aan (zelfs als je hun standpunt niet deelt). Houd contact met hen, ook al heb je misschien een druk leven. Het is niet onmogelijk om tijd te vinden om ze op te bellen en ze het gevoel te geven dat ze echt deel uitmaken van je leven.

Slechte relaties ontstaan niet van de ene op de andere dag en kunnen dus niet van de ene op de andere dag worden opgelost. Het zal een werk in uitvoering zijn en daarom is het belangrijk dat je eraan blijft werken. Met een paar kleine stapjes begin je, en voor je het weet zou je verbaasd zijn over hoe de dingen tussen jullie twee zijn verbeterd!